AMADA Mjukvarusupport

Amadas mjukvarusupport är tillgänglig för alla kunder att kontakta med frågor eller problem kring Amadas mjukvaror. Garanti och avtalskunder kan räkna med att få kontakt med en mjukvaruexpert som är förtrogen både med drift och underhåll av dina Amada mjukvaror. Icke-avtalskunder kan mot avgift begära fjärrsupport på samma sätt som garanti och avtalskunder.

Amada mjukvarusupport är tillgänglig vardagar 8:00 till 17:00 och kan kontaktas direkt via telefon eller e-post. Stöd ges till kunder via telefon, e-post och fjärrsupportsmjukvara.

 

Amadas mjukvarusupport är en integrerad del av vårt service-hotline-system, vilket innebär att alla samtal loggas och registreras för vår egna interna kvalitetskontroll. Det säkerställer att ständiga förbättringar görs i det hotline stöd vi erbjuder våra kunder.

Amada Mjukvarusupport - 0322-209900
software@amadasweden.se