Flytt av AMADA maskiner

För de flesta företag som sysslar med plåttillverkning, utgör maskiner och inventarier företagets mest värdefulla tillgång.

När företag flyttar om i fabriken eller flyttar till andra lokaler, måste särskild försiktighet iakttas vid flytt och lyft av maskiner. Det är viktigt att flytten utförs av kompetenta personer, med fullt försäkringsskydd och med full vetskap och godkännande om finansbolag är involverade som ägare till maskinen. Det krävs noggrann planering och samordning av tekniker, kranuthyrnings och transport företag för att minimera produktionsstörning.

Oavsett om du flyttar maskiner inom din befintliga byggnad eller till en ny plats, kontakta oss som levererat och installerat din AMADA maskin.
Amada´s tekniker demonterar och transportsäkrar Er utrustning och efter flytt installerar samma tekniker Er maskin.