Nyheter - Automatisk verktygsväxling minskar ledtider på Gårö

Gårö Plåtprodukter AB har gjort sin största maskininvestering i företagets historia. Detta som ett svar på marknadens allt högre krav på kortare ledtider och mindre serier, har Gårö Plåtprodukter AB investerat i Amada EM ZRT stansmaskin och HG-Ars kantpress robotcell. Båda maskinerna är helt automatiserade vilket gör att både ledtider samt driftskostnader reduceras.

Med de här investeringarna har vi fått en ännu mer komplett produktionsanläggning här i Gnosjö. Marknaden har högre förväntningar idag på att man ska kunna hantera kortare ledtider och minskade batcher, och det möter vi upp med den här investeringen” säger vd Daniel Petersson.

Läs mer