Nyheter - VM Tarm A/S löste problem med märken på undersidan av plåten genom att investera i AMADA ALPHA V

Denna artikeln är del av en serie som är fokuserad på våra skandinaviska kunder.

De olika artiklarna beskriver hur maskiner från AMADA löser olika utmaningar som företag av olika verksamhet och storlek ställts inför.

Ta del av våra senaste kundprojekt