Nyheter - AMADA Fortsatt automation kortar ledtiderna

Gårö Plåtprodukter AB fortsätter sina maskininvesteringar med AMADA HG-ATC, en höghastighets kant press med automatisk verktygsväxling.

Investeringen följer av en rad tidigare investeringar med fokus på att minska ledtiderna, för att öka konkurrenskraften och vinna fler affärer. 
 
“Att arbeta med den här kant press, I vissa fall har vi gått från fyra veckor till en vecka vilket har hjälpt kunden att minska sitt lager” säger Pierre Bengtsson.
 
För mer information, klicka här