Nyheter - AMADA LÖSNINGAR GER PRODUKTIVITET SAMT FLEXIBILITET PÅ SKANDIA ELEVATOR AB

2006 implementerade Skandia Elevator AB Lean Production-konceptet för att systematiskt effektivisera sin produktion och öka värdeskapandet i fabriken genom förbättrade flöden. I Skandia Elevators imponerande fabrik finns två CS 300 lagersystem med EM stansmaskiner och en kantpress robotcell. Senaste investeringen blev en HG130-3 kantpress samt en HG1003ATC kantpress med verktygsväxling. Dessa maskiner är utrustade med bland annat automatisk verktygsväxling, plåtföljare och automatisk vinkelmätning. För att underlätta det dagliga arbetet samt garantera en god kvalité på produkterna som tillverkas.

”Flexibiliteten ligger i att maskinen ställer om sig själv. Vi har i dag fler korta serier än tidigare, det blir omställningar hela tiden. En omställning som vi tidigare behövt 30 minuter kan vi få ner till under 10 minuter, och vi har i annan kantpressteknik ibland omställningar på ett par timmar. Effektiviseringen skapar utrymme för större produktivitet. Halveras ställtiden kan man producera dubbelt så mycket, det är enkel matematik” säger produktionschefen Jonas Larsson. 

Läs mer