AMADA Miljö

Amada gruppens miljödeklaration

Amada gruppen främjar starkt miljöarbete inom koncernen för att förverkliga en hållbar utveckling av verksamheten och samhället.

Amada kommer att bidra till att bygga en ljus och blomstrande framtid för människor runt om i världen genom att optimalt utnyttja de tekniska funktionerna som vi har utvecklat, och genom att tillhandahålla miljövänliga, energisnåla produkter som tillverkare av metallbearbetningsmaskiner

Amada Group strävar efter att bli ett företag som samarbetar med kunder, samhället och världen genom miljömedveten tillverkning.

 

Producera miljövänliga maskiner i ett miljövänligt sammanhang

Alla Amada koncernens verksamheter bedrivs i syfte att uppnå optimal kompatibilitet mellan skyddande av miljö och affärsverksamhet genom främjande av energi och resursbesparingar.

 

Våra miljövänliga maskiner hjälper kunderna att tillverka miljövänliga produkter.

Amada gruppens miljövänliga produkter möjliggör för kunden att producera energisnålt samtidigt med hög effektivitet.

 

Att skapa miljövänliga miljöer vid kundernas anläggningar

Amada koncernen bidrar till att skapa miljövänliga miljöer hos kunderna genom att utnyttja dess samlade miljökunnande.

 

Amada Group har erhållit ISO 14001 ackreditering.