AMADA Sweden AB´s Integritetspolicy

Amada Sweden AB intygar härmed att insamlade personuppgifter på denna webbsida behandlas som förtrolig information. Amada Sweden AB accepterar och garanterar att de upplysningar som är registrerade på denna webbsida, används endast för egna koncerninterna ändamål och ej till reklam, försäljning eller liknande.

Dessutom, kommer Amada Sweden AB inte att använda denna information till tredje part/företag utanför Amada koncernen, utan att få ett skriftligt godkännande från användaren.

Friskrivning från ansvar

Amada Sweden AB tillhandahåller denna webbsida till Er som en möjlighet till information. Amada Sweden AB ansvarar inte för de bifogade länkarna och dess innehåll. Amada Sweden AB´s webbsida kan innehålla länkar till andra webbsidor. Dessa länkade sidor är inte kontrollerade av Amada Sweden AB, och därför är Amada Sweden AB ej ansvarig för innehållet på dessa länkade sidor, detta inkluderar utan undantag länk till en länkad sida, samt eventuella ändringar eller uppdateringar till externa länkade sidor.

Amada Sweden AB är ej ansvarig för webb casting eller någon annan form av överföring från länkade sidor.